Usnesení VV ČKS

Výkonný výbor ČKS vydává v pořadí čtvrté usnesení. Usnesení vyplynula z dřívějších jednání VV. Podrobnější vysvětlení některých bodů budou zveřejněna průběžně v nejbližší době.


Výkonný výbor Českého korfbalového svazu vydává následující usnesení:

4/1
VV ČKS jmenuje Lukáše Filipa hlavním vedoucím korfbalové reprezentace České republiky.

4/2
VV ČKS jmenuje Stanislavu Sovovou hlavním vedoucím reprezentačních týmů České republiky.

4/3
VV ČKS jmenuje Hendrika Baase hlavním trenérem korfbalové reprezentace České republiky, věkové kategorie U16 s mandátem na dobu do turnaje Youth World Talent Cup 2016 včetně.

4/4
VV ČKS jmenuje Davida Konečného hlavním trenérem korfbalové reprezentace České republiky, věkové kategorie U19 s mandátem na dobu do turnaje Youth  World Cup 2016 včetně.

4/5
VV ČKS pověřuje Radka Honzíčka a Iva Kracíka sestavením širšího výběru a přípravou korfbalové reprezentace České republiky věkové kategorie U21.

4/6
VV ČKS stanovuje členský příspěvek účastníků - hráčů přípravných akcí reprezentace České republiky ve výši 500 Kč osoba/akce při přípravné akci konané v ČR a ve výši 1.000 Kč osoba/akce při přípravné akci konané mimo ČR.

4/7
VV ČKS stanovuje členský příspěvek účastníků – hráčů ME v Antalyi (Turecko) ve výši 5.000 Kč.

4/8
VV ČKS stanovuje členský příspěvek účastníků – hráčů ME v Lisabonu (Portugalsko) ve výši 3.500 Kč.

4/9
VV ČKS ukládá hlavnímu pořadateli utkání soutěže ČKE a ČDKE v soutěžním ročníku 2013 - 2014 zajistit videozáznam utkání.

4/10
VV ČKS ukládá předsedovi Mediální komise stanovit do 11.08.2013 podmínky pořízení videozáznamu utkání soutěží ČKE a ČDKE (kvalita, formát,...) a metodiku jeho předání pověřené osobě ČKS.

4/11
VV ČKS ruší pro soutěžní ročník 2013 - 2014 povinnost vyplňování detailního průběhu utkání do zápisu z utkání a ukládá předsedovi Mediální komise ČKS  zpracovat do 11.08.2013 nový zápis z utkání, který bude odpovídat požadované změně pravidel.

4/12
VV ČKS stanovuje hrací čas všech utkání seniorských a dorosteneckých soutěží na 2 x 25 minut – čistý čas.

4/13
VV ČKS stanovuje podmínku využití vedlejší časomíry – shot clocku, pro všechna utkání seniorských a dorosteneckých soutěží, počínaje soutěžním ročníkem 2013 - 2014.

4/14
VV ČKS stanovuje za hrací dobu utkání základní hrací dobu dle příslušné věkové kategorie. Systém prodloužení GG nebude v základní části všech soutěží  soutěžního ročníku 2013 - 2014 aplikován.

4/15
VV ČKS stanovuje bodování výsledků všech utkání ČKS od sezóny 2013 - 2014 následovně: výhra 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů.

4/16
VV ČKS stanovuje systém a kritéria střídání hráčů v průběhu utkání všech věkových kategorií dle mezinárodních pravidel IKF platných od 1.9.2013 (maximálně 8 hráčů).

4/17
VV ČKS stanovuje zabezpečení pořadatelské služby pořádajícího oddílu následovně:
a) v utkání seniorských a dorosteneckých soutěží zajistí hlavní pořadatel obsazení u stolku časomíry a zápisu minimálně 3 osoby, z nichž alespoň 2 jsou starší 18 let a 1 osoba je starší 16 let
b) u ostatních soutěží zajistí hlavní pořadatel obsazení u stolku časomíry a zápisu minimálně 2 osoby, z nichž alespoň 1 je starší 18 let a 1 osoba je starší 16 let.

4/18
VV ČKS ukládá předsedovi Sportovně - technické komise ČKS zpracovat úpravu příslušných předpisů (Soutěžní řád a jeho Dodatek), které zabezpečí splnění  usnesení VV ČKS č. 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16 a 4/17 a předložit je VV ČKS nejpozději do 11.08.2013 ke schválení.

4/19
VV ČKS schvaluje návrh zavedení střídavého startu pro hráče, který nemá v dané kategorii možnost nastupování za mateřský oddíl a ukládá předsedovi Matriční komise úpravu příslušného předpisu (Přestupní a hostovací řád) zabezpečující možnost střídavého startu a jeho předložení VV ČKS od 11.08.2013 ke schválení.

4/20
VV ČKS bere na vědomí návrh smlouvy se společností NIKE SPECIALIST, REDMAN s.r.o., zajišťující dodávání sportovního vybavení značky NIKE.

4/21
VV ČKS bere na vědomí návrh smlouvy s dodavatelem Mgr. Janem Mynaříkem, o vytvoření webového portálu a poskytnutí licence k užívání informačního systému.

 

Daniel Valeš, v.r.
předseda Českého korfbalového svazu
 


Komentáře

komentáře Disqus